Om Lanthandeln

Huaröds by är vida känd som byn som inte står still när det blåser. Antingen det är byns skola som hotas av nedläggning eller vindkraftverk som hotar att invadera byn. Här tar man reda på fakta och engagerar sig. Här finns av tradition ett rikt kulturliv och ett flertal aktiva föreningar, trots sin litenhet.

När byns enda mataffär var på väg att läggas ner,  samlade man sig och bildade en ekonomisk förening – Huaröds Invest Ekonomisk förening.

I maj 2019 hade Huaröds Lanthandel 10års jubileum genom att inviga en ny tillbyggnad som gjorde butiksytan dubbelt så stor med nya fräscha mjölk- och grönsakskylar, ett beredningskök för att ta tillvara på matsvinn och catering samt en ny ljus cafédel. Lanthandeln blev också handikappanpassad.

Huaröd Invest ek. för. bedriver detaljhandel inom livsmedelssektorn och annan förenlig verksamhet, som det så fint heter. Lanthandeln kan även erbjuda apoteksvaror och posttjänster och en hel del bensinmacksvaror. Utanför finns en tankstation. Lanthandeln servar ofta byns föreningar genom att bl a sälja biljetter och annan service.
Här stämmer man träff, tar en fika och köper sin mat då butiken har fullt sortiment av livsmedel.

Vill du bli medlem, kontakta oss gärna på marknad@huarodslanthandel.se

Vill du veta mer om styrelsearbetet, ta kontakt med valberedningens
ordf. Per Ferrington e-post: per@stensma.se