Landsbygdsstöd

Vi har blivit beviljade stöd för landsbygdsutveckling från EU.
Syftet är att vi ska minska vårt svinn i butiken med hjälp av ett beredningskök och därmed få en ökad marginal och säkerhet för långsiktigt god ekonomi och överlevnad på sikt.
Vi vill vara knutpunkten i byn där vi kan ge god service med bland annat posttjänster till våra kunder.
Vi effektiviserar på flera sätt genom att använda vår hyresvärds tillbygge, därmed kan vi ge ett utökat utbud av varor och tjänster, som vi presenterar i en trevlig lanthandelsmiljö.